Grondwerk

Grondwerkzaamheden zijn belangrijk omdat ze de basis vormen voor opvolgende werkzaamheden als bijvoorbeeld het plaatsen van overkappingen of andere bouwconstructies, leidingwerk, het aanplanten van bomen en struikgewassen, graszoden, bestratingen, vijvers enzovoort. Indien de grond niet voldoet aan de juiste eisen voor een opvolgende werkdiscipline heeft dit vrijwel altijd nadelige gevolgen.

Als bedrijf voeren wij omtrent grondwerk de volgende grondwerk- zaamheden uit, te weten:

 • grondverbetering
 • egalisatie werkzaamheden
 • graaf en ophoog werkzaamheden

Wat wij doen:

Grondverbetering

Grondverbetering houd eigenlijk in dat er voor aanvang van de geplande werkzaamheden gekeken dient te worden naar de eigenschappen, structuur en opbouw die de grond heeft.

Egalisatie werkzaamheden

Egalisatie werkzaamheden hebben tot doel het vlak en gelijk maken van een grondstuk, wat een mooi en net effect op uw tuin heeft. 

Graaf- en ophoog werkzaamheden

Omdat wij een eigen, modern, machinepark hebben kunnen wij grote hoeveelheden grond op korte termijn voor u verplaatsen.

Grondverbetering

Met onze grondverbetering werkzaamheden maken wij uw grondstuk draagkrachtig genoeg en geschikt voor de aanleg van onder andere:

 • Bestratingen
 • Lichte bebouwingen als veranda’s, tuinhuisjes, palissaden, tuinbordes, vijvers, terrassen, enz.
 • Aanplanting voor bomen en struiken, graszoden, enz.

Grondverbetering houd eigenlijk in dat er voor aanvang van de geplande werkzaamheden gekeken dient te worden naar de eigenschappen, structuur en opbouw die de grond heeft. De grond is immers te zien als een fundament voor de opvolgende werkzaamheden. Eigenschappen van grond zijn bijvoorbeeld samenstelling, draagkracht en water doorlatendheid. Indien de grond niet de juiste opbouw en of samenstelling heeft kan dit nadelige gevolgen hebben voor de uit te voeren werkzaamheden of voor de nieuwe aanplanting van bomen en of struiken.

Er zijn diverse mogelijkheden ten behoeve van grondverbetering. Indien u vragen heeft betreffende de geschiktheid van uw grondstuk voor bestratingen, bebouwingen of aanplantingen van groenvoorzieningen, kunt u graag contact met ons opnemen per telefoon of door ons een e-mail bericht te sturen. Wij helpen u graag.

Egalisatie werkzaamheden

Egalisatie werkzaamheden hebben tot doel het vlak en gelijk maken van een grondstuk, wat een mooi en net effect op uw tuin heeft. Het egaliseren van grotere stukken grond is een vak apart en dient niet te worden onderschat. Wij hebben in de loop der jaren veel ervaring met dit soort werkzaamheden kunnen opdoen. Als bedrijf zijn wij voornamelijk gericht op het egaliseren van particuliere grondstukken die vervolgens door ons kunnen worden voorzien van, onder andere, een goede kwaliteit graszoden, groenvoorzieningen of lichte bebouwingen als terrassen, veranda’s, tuinhuisjes, vijvers en dergelijke. Indien u wilt weten wat wij voor u zouden kunnen betekenen kunt u graag contact met ons opnemen.

Graaf- en ophoog werkzaamheden

Graaf en ophoog werkzaamheden voeren wij uit voor zowel particulieren als ook bedrijven. Omdat wij een eigen, modern, machinepark hebben kunnen wij grote hoeveelheden grond op korte termijn voor u verplaatsen. De mogelijkheden zijn vrijwel onbegrensd. Enkele voorbeelden zijn:

 • Afgraven grond ten behoeve grondverbetering
 • Uitgraven, verwijderen en plaatsen van
  rioleringsbuizen
 • Tuinaanleg
 • Graafwerk ten behoeve van vijvers
 • Ophogen van tuingedeelten ten behoeve plaatsen borders
 • Aanleggen van verhoogde terrassen

Graag bespreken wij uw wensen. Hiervoor kunt u geheel vrijblijvend contact met ons opnemen, wij helpen u graag.